ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Σινιόσογλου 5, Νέα Ιωνία

Τ.Κ: 142 34

Τηλ. 210 2723 539

Fax. 210 2711 164